Aplikacja informacyjna dla mieszkańców

 

Rezerwacja wizyty do rejestracji pojazdu

 

Płatności online oraz statusy dokumentów komunikacyjnych

 

Godziny pracy Aptek

 

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Rachunki bankowe

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

Wzory dokumentów

 

INFORMACJE I OŚWIADCZENIA

 

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

 

FORMULARZ KONTAKTOWY

Skontaktuj się z nami

 

Porządek sesji

Porządek XIV sesji
Rady Powiatu Słubickiego
w dniu 29 listopada 2011 roku o godz. 1300

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Powitanie zaproszonych gości.
  3. Przedstawienie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Powiatu Słubickiego.
  5. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Powiatu Słubickiego prawa własności nieruchomości zabudowanej byłym Terminalem Towarowych Odpraw Celnych w Świecku.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Rzepinie.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie poparcia apelu Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego do Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej o opracowanie rządowego programu systematycznego pogłębiania koryta rzeki Odry.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2012 rok.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Słubickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok.
  12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Słubickiego na 2011 rok.
  13. Ocena stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu słubickiego.
  14. Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.
  15. Zamknięcie sesji.
autor:
data wstawienia:
ostatnio zmienil:
ostatnia aktualizacja:

Powiat Słubicki

Cybinka
Cybinka
Górzyca
Górzyca
Ośno Lubuskie
Ośno Lubuskie
Rzepin
Rzepin
Słubice
Słubice

Starostwo Powiatowe

ul. Piłsudskiego 20

69-100 Słubice

tel. 95 759 20 10

fax 95 759 20 11

 

autor: Administrator
data wstawienia: 13.10.2014 07:54
ostatnio zmienil: Administrator
ostatnia aktualizacja: 13.10.2014 08:07
  • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
  • Dziennik Polski
  • Monitor Polski
autor: Administrator
data wstawienia: 13.10.2014 08:26
ostatnio zmienil: Radosław Dudek
ostatnia aktualizacja: 14.04.2017 13:08
Projekt i wykonanie: Go-2-Web.com - TYPO3 & Projektowanie stron
Copyright 2010 by Powiat Słubicki
Od 15.11.2010 stronę wyświetlono:
2101292