100-lecie odzyskania niepodległości - kalendarium

 

Aplikacja informacyjna dla mieszkańców

 

Rezerwacja wizyty do rejestracji pojazdu

 

Płatności online oraz statusy dokumentów komunikacyjnych

 

Godziny pracy Aptek

 

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Rachunki bankowe

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

Wzory dokumentów

 

INFORMACJE I OŚWIADCZENIA

 

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

 

Wykaz materiałów

 

Wykaz materiałów

na VIII sesję Rady Powiatu Słubickiego

 

1. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji - DRUK NR 1/VIII.
2.  Projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Słubickiego za 2010 rok
- opinia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słubickiego o wykonaniu budżetu Powiatu Słubickiego w 2010 roku,
- wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słubickiego w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Słubickiego za 2010 rok,
- opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słubickiego o udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu Słubickiego z tytułu wykonania budżetu Powiatu  za 2010 rok,
- DRUK NR 2/VIII.

3. Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na obszarze Powiatu Słubickiego w 2010 r. - DRUK NR 3/VIII.
4. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słubicach o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu - DRUK NR 4/VIII.
5. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej na 2011 rok - DRUK NR 5/VIII.
6. Projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Słubicach - DRUK NR 6/VIII.
7. Projekt uchwały w sprawie likwidacji internatu w Zespole Szkół Ekonomiczno - Rolniczych w Słubicach - DRUK NR 7/VIII.
8. Projekt uchwały o zmianie uchwały Nr II/12/10 Rady Powiatu Słubickiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2011-2026 - DRUK NR 8/VIII.
9. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Słubickiego na 2011 rok - DRUK NR 9/VIII.
10. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego - DRUK NR 10/VIII.
11. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli oceny funkcjonowania Placówki Wielofunkcyjnej "Nasza Chata" w Cybince - DRUK NR 11/VIII.
12. Sprawozdanie z działalności Starostwa Powiatowego w Słubicach za 2010 rok - DRUK NR 12/VIII.

Materiały, które zostały dostarczone radnym 15 dni przed sesją zgodnie z § 8 ust. 2 Statutu Powiatu Słubickiego:

1. sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Słubickiego w 2010 roku,

- część I
- część II
- część III

2. bilans z wykonania budżetu Powiatu Słubickiego sporządzony na dzień 31.12.2010 r.,

3. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słubicach za rok 2010,

4. informację o stanie mienia Powiatu Słubickiego,

5. opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Słubickiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2010 rok,

6. projekt uchwały Rady Powiatu Słubickiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Słubickiego wraz  ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Słubickiego w 2010 roku,

7. bilans jednostki budżetowej,

8. rachunek zysków i strat jednostki,

9. zestawienie zmian w funduszu jednostki. 

 

autor:
data wstawienia:
ostatnio zmienil:
ostatnia aktualizacja:

Powiat Słubicki

Cybinka
Cybinka
Górzyca
Górzyca
Ośno Lubuskie
Ośno Lubuskie
Rzepin
Rzepin
Słubice
Słubice

Starostwo Powiatowe

ul. Piłsudskiego 20

69-100 Słubice

tel. 95 759 20 10

fax 95 759 20 11

 

autor: Administrator
data wstawienia: 13.10.2014 07:54
ostatnio zmienil: Radosław Dudek
ostatnia aktualizacja: 17.01.2018 01:58
  • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
  • Dziennik Polski
  • Monitor Polski
autor: Administrator
data wstawienia: 13.10.2014 08:26
ostatnio zmienil: Radosław Dudek
ostatnia aktualizacja: 14.04.2017 13:08
Projekt i wykonanie: Go-2-Web.com - TYPO3 & Projektowanie stron
Copyright 2010 by Powiat Słubicki
Od 15.11.2010 stronę wyświetlono:
3564873