100-lecie odzyskania niepodległości - kalendarium

 

Aplikacja informacyjna dla mieszkańców

 

Rezerwacja wizyty do rejestracji pojazdu

 

Płatności online oraz statusy dokumentów komunikacyjnych

 

Godziny pracy Aptek

 

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Rachunki bankowe

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

Wzory dokumentów

 

INFORMACJE I OŚWIADCZENIA

 

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

 

Porządek sesji

Porządek VIII sesji
Rady Powiatu Słubickiego
w dniu 1 czerwca 2011 roku o godz. 1300

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Powitanie zaproszonych gości.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Powiatu Słubickiego.
 5. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Słubickiego wraz  ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Słubickiego w 2010 roku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Słubickiego za 2010 rok.
 8. Rozpatrzenie informacji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na obszarze Powiatu Słubickiego w 2010 r.
 9. Rozpatrzenie informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słubicach o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej na 2011 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Słubicach.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji internatu w Zespole Szkół Ekonomiczno - Rolniczych w Słubicach.
 13. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr II/12/10 Rady Powiatu Słubickiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2011-2026.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Słubickiego na 2011 rok.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 16. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli oceny funkcjonowania Placówki Wielofunkcyjnej "Nasza Chata" w Cybince.
 17. Sprawozdanie z działalności Starostwa Powiatowego w Słubicach za 2010 rok.
 18. Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.
 19. Zamknięcie sesji.

 

 

autor:
data wstawienia:
ostatnio zmienil:
ostatnia aktualizacja:

Powiat Słubicki

Cybinka
Cybinka
Górzyca
Górzyca
Ośno Lubuskie
Ośno Lubuskie
Rzepin
Rzepin
Słubice
Słubice

Starostwo Powiatowe

ul. Piłsudskiego 20

69-100 Słubice

tel. 95 759 20 10

fax 95 759 20 11

 

autor: Administrator
data wstawienia: 13.10.2014 07:54
ostatnio zmienil: Radosław Dudek
ostatnia aktualizacja: 17.01.2018 01:58
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
 • Dziennik Polski
 • Monitor Polski
autor: Administrator
data wstawienia: 13.10.2014 08:26
ostatnio zmienil: Radosław Dudek
ostatnia aktualizacja: 14.04.2017 13:08
Projekt i wykonanie: Go-2-Web.com - TYPO3 & Projektowanie stron
Copyright 2010 by Powiat Słubicki
Od 15.11.2010 stronę wyświetlono:
3256088