100-lecie odzyskania niepodległości - kalendarium

 

Aplikacja informacyjna dla mieszkańców

 

Rezerwacja wizyty do rejestracji pojazdu

 

Płatności online oraz statusy dokumentów komunikacyjnych

 

Godziny pracy Aptek

 

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Rachunki bankowe

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

Wzory dokumentów

 

INFORMACJE I OŚWIADCZENIA

 

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

 

Wykaz materiałów

Wykaz materiałów
na VII sesję Rady Powiatu Słubickiego

 1. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji - DRUK NR 1/VII.
 2. Projekt uchwały o zmianie uchwały Rady Powiatu Słubickiego Nr III/28/11 z dnia 25 stycznia 2011 roku w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych w 2011 r., na które przeznacza się środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - DRUK NR 2/VII.
 3. Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji w 2011 roku z budżetu powiatu na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków - DRUK NR 3/VII.
 4. Projekt uchwały o zmianie uchwały Nr III/26/11 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Słubickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011 rok - DRUK NR 4/VII.
 5. Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Słubickiemu lub jego jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg - DRUK NR 5/VII.
 6. Projekt uchwały o zmianie uchwały Nr II/12/10 Rady Powiatu Słubickiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2011-2026 - DRUK NR 6/VII.
 7. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Słubickiego na 2011 rok - DRUK NR 7/VII.
 8. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi - DRUK NR 8/VII.
 9. Sprawozdanie z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Słubicach oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na obszarze powiatu za 2010 r. - DRUK NR 9/VII.
 10. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Słubicach o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2010 r. - DRUK NR 10/VII.
 11. Sprawozdanie z realizacji zadań Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Słubicach za 2010 r. - DRUK NR 11/VII.
 12. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach i sytuacji na lokalnym rynku pracy za rok 2010 r. - DRUK NR 12/VII.
 13. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Słubicach za 2010 rok  - DRUK NR 13/VII.
 14. Sprawozdanie z działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Słubicach za 2010 rok - DRUK NR 14/VII.
 15. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Słubickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2010 roku - DRUK NR 15/VII.
autor:
data wstawienia:
ostatnio zmienil:
ostatnia aktualizacja:

Powiat Słubicki

Cybinka
Cybinka
Górzyca
Górzyca
Ośno Lubuskie
Ośno Lubuskie
Rzepin
Rzepin
Słubice
Słubice

Starostwo Powiatowe

ul. Piłsudskiego 20

69-100 Słubice

tel. 95 759 20 10

fax 95 759 20 11

 

autor: Administrator
data wstawienia: 13.10.2014 07:54
ostatnio zmienil: Radosław Dudek
ostatnia aktualizacja: 17.01.2018 01:58
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
 • Dziennik Polski
 • Monitor Polski
autor: Administrator
data wstawienia: 13.10.2014 08:26
ostatnio zmienil: Radosław Dudek
ostatnia aktualizacja: 14.04.2017 13:08
Projekt i wykonanie: Go-2-Web.com - TYPO3 & Projektowanie stron
Copyright 2010 by Powiat Słubicki
Od 15.11.2010 stronę wyświetlono:
3564821