100-lecie odzyskania niepodległości - kalendarium

 

Aplikacja informacyjna dla mieszkańców

 

Rezerwacja wizyty do rejestracji pojazdu

 

Płatności online oraz statusy dokumentów komunikacyjnych

 

Godziny pracy Aptek

 

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Rachunki bankowe

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

Wzory dokumentów

 

INFORMACJE I OŚWIADCZENIA

 

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

 

Porządek sesji

Porządek V sesji
Rady Powiatu Słubickiego
w dniu 22 lutego 2011 roku o godz. 1300

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Powitanie zaproszonych gości.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Powiatu Słubickiego.
 5. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.
 6. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Rady Powiatu Słubickiego Nr II/9/10 w sprawie określenia składu osobowego Komisji Sfery Społecznej Rady Powiatu Słubickiego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji jednostki organizacyjnej powiatu.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Słubicach.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Oświatowej działającej przy Radzie Powiatu Słubickiego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych Powiatu Słubickiego realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie Stypendium i Nagrody Starosty Słubickiego w ramach lokalnego systemu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży szkół oraz placówek Powiatu Słubickiego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.
 13. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach za 2010 rok.
 14. Informacja o nieruchomościach Powiatu Słubickiego zbytych w 2010 r., trybie zbycia, uzyskanej cenie i udzielonych bonifikatach.
 15. Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.
 16. Zamknięcie sesji.
autor:
data wstawienia:
ostatnio zmienil:
ostatnia aktualizacja:

Powiat Słubicki

Cybinka
Cybinka
Górzyca
Górzyca
Ośno Lubuskie
Ośno Lubuskie
Rzepin
Rzepin
Słubice
Słubice

Starostwo Powiatowe

ul. Piłsudskiego 20

69-100 Słubice

tel. 95 759 20 10

fax 95 759 20 11

 

autor: Administrator
data wstawienia: 13.10.2014 07:54
ostatnio zmienil: Radosław Dudek
ostatnia aktualizacja: 17.01.2018 01:58
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
 • Dziennik Polski
 • Monitor Polski
autor: Administrator
data wstawienia: 13.10.2014 08:26
ostatnio zmienil: Radosław Dudek
ostatnia aktualizacja: 14.04.2017 13:08
Projekt i wykonanie: Go-2-Web.com - TYPO3 & Projektowanie stron
Copyright 2010 by Powiat Słubicki
Od 15.11.2010 stronę wyświetlono:
3593991