100-lecie odzyskania niepodległości - kalendarium

 

Aplikacja informacyjna dla mieszkańców

 

Rezerwacja wizyty do rejestracji pojazdu

 

Płatności online oraz statusy dokumentów komunikacyjnych

 

Godziny pracy Aptek

 

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Rachunki bankowe

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

Wzory dokumentów

 

INFORMACJE I OŚWIADCZENIA

 

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

 

Wykaz materiałów

Wykaz materiałów
na III sesję Rady Powiatu Słubickiego

 

 1. Projekt uchwały w sprawie obsadzenia mandatu radnego - DRUK NR 1/III.
 2. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie  od poprzedniej sesji - DRUK NR 2/III.
 3. Plan pracy na 2011 rok:
  1)DoraĹşnej Komisji Rady Powiatu Słubickiego ds. Ochrony Zdrowia - DRUK NR 3a/III,

  2)Komisji Sfery Społecznej Rady Powiatu Słubickiego - DRUK NR 3b/III,
  3)Komisji Budżetowo - Gospodarczej Rady Powiatu Słubickiego - DRUK NR 3c/III.
 4. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli  Komisji Rewizyjnej na 2011 rok - DRUK NR 4/III.
 5. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Słubickiego na 2011 rok - DRUK NR 5/III.
 6. Projekt uchwały o zmianie uchwały Nr II/12/10 Rady Powiatu Słubickiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2011-2026 - DRUK NR 6/III.
 7. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Słubickiego na 2011 r. - DRUK NR 7/III.
 8. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi  - DRUK NR 8/III.
 9. Projekt uchwały w sprawie wystąpienia z członkostwa przez Powiat Słubicki ze Stowarzyszenia o nazwie Lubuska Organizacja Turystyczna - DRUK NR 9/III.
 10. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Słubickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011 rok - DRUK NR 10/III.
 11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie lokali w użytkowanie - DRUK  NR 11/III.
 12. Projekt uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych w 2011 roku, na które przeznacza się środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - DRUK NR 12/III.
 13. Projekt uchwały w sprawie w sprawie delegowania radnych do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku - DRUK NR 13/III.
 14. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2010 r. - DRUK NR 14/III.
autor:
data wstawienia:
ostatnio zmienil:
ostatnia aktualizacja:

Powiat Słubicki

Cybinka
Cybinka
Górzyca
Górzyca
Ośno Lubuskie
Ośno Lubuskie
Rzepin
Rzepin
Słubice
Słubice

Starostwo Powiatowe

ul. Piłsudskiego 20

69-100 Słubice

tel. 95 759 20 10

fax 95 759 20 11

 

autor: Administrator
data wstawienia: 13.10.2014 07:54
ostatnio zmienil: Radosław Dudek
ostatnia aktualizacja: 17.01.2018 01:58
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
 • Dziennik Polski
 • Monitor Polski
autor: Administrator
data wstawienia: 13.10.2014 08:26
ostatnio zmienil: Radosław Dudek
ostatnia aktualizacja: 14.04.2017 13:08
Projekt i wykonanie: Go-2-Web.com - TYPO3 & Projektowanie stron
Copyright 2010 by Powiat Słubicki
Od 15.11.2010 stronę wyświetlono:
3256213