100-lecie odzyskania niepodległości - kalendarium

 

Aplikacja informacyjna dla mieszkańców

 

Rezerwacja wizyty do rejestracji pojazdu

 

Płatności online oraz statusy dokumentów komunikacyjnych

 

Godziny pracy Aptek

 

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Rachunki bankowe

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

Wzory dokumentów

 

INFORMACJE I OŚWIADCZENIA

 

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

 

Porządek sesji

Porządek III sesji
Rady Powiatu Słubickiego
w dniu 25 stycznia 2011 roku o godz. 1300

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Powitanie zaproszonych gości.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Powiatu Słubickiego.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie obsadzenia mandatu radnego.
 6. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.
 7. Przedstawienie planów pracy na 2011 rok:
  1)DoraĹşnej Komisji Rady Powiatu Słubickiego ds. Ochrony Zdrowia,
  2)Komisji Sfery Społecznej Rady Powiatu Słubickiego,
  3)Komisji Budżetowo - Gospodarczej Rady Powiatu Słubickiego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2011 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Słubickiego na 2011 rok.
 10. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr II/12/10 Rady Powiatu Słubickiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2011-2026.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Słubickiego na 2011 r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z członkostwa przez Powiat Słubicki ze Stowarzyszenia o nazwie Lubuska Organizacja Turystyczna.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Słubickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011 rok.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie lokali w użytkowanie.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych w 2011 roku, na które przeznacza się środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie delegowania radnych do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
 18. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2010 r.
 19. Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.
 20. Zamknięcie sesji.
autor:
data wstawienia:
ostatnio zmienil:
ostatnia aktualizacja:

Powiat Słubicki

Cybinka
Cybinka
Górzyca
Górzyca
Ośno Lubuskie
Ośno Lubuskie
Rzepin
Rzepin
Słubice
Słubice

Starostwo Powiatowe

ul. Piłsudskiego 20

69-100 Słubice

tel. 95 759 20 10

fax 95 759 20 11

 

autor: Administrator
data wstawienia: 13.10.2014 07:54
ostatnio zmienil: Radosław Dudek
ostatnia aktualizacja: 17.01.2018 01:58
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
 • Dziennik Polski
 • Monitor Polski
autor: Administrator
data wstawienia: 13.10.2014 08:26
ostatnio zmienil: Radosław Dudek
ostatnia aktualizacja: 14.04.2017 13:08
Projekt i wykonanie: Go-2-Web.com - TYPO3 & Projektowanie stron
Copyright 2010 by Powiat Słubicki
Od 15.11.2010 stronę wyświetlono:
3309640