100-lecie odzyskania niepodległości - kalendarium

 

Aplikacja informacyjna dla mieszkańców

 

Rezerwacja wizyty do rejestracji pojazdu

 

Płatności online oraz statusy dokumentów komunikacyjnych

 

Godziny pracy Aptek

 

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Rachunki bankowe

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

Wzory dokumentów

 

INFORMACJE I OŚWIADCZENIA

 

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

 
Jesteś tutaj: » Strona główna » Aktualności » News - szczegóły

Jakie są wyzwania współczesnej Europy?


Transgranicznie, merytorycznie i rzeczowo dyskutowaliśmy o wyzwaniach w obszarze opiekuńczym. Seminaria pokazały, że jest duże zapotrzebowanie społeczne, aby rozwijać temat opieki nad dziećmi, osobami starszymi, niepełnosprawnymi, a także opieki wytchnieniowej. – Ważne, że chcemy usiąść przy jednym stole i rozmawiać. Intensywnie, szczerze i nie koloryzując – wyjaśnia Marzena Słodownik, koordynatorka przedsięwzięcia.

Projekt „Opieka - dobro wspólne. Polskie i niemieckie metody opiekuńcze” realizowany był w ramach polsko-niemieckiego partnerstwa. DOBRO KULTURY - Fundacja dla ochrony Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego oraz Polsko-Niemieckie Stowarzyszenie Obywateli Słubic i Frankfurtu nad Odrą „Nasze stadt – unsere miasto” stworzyło przedsięwzięcie, które powstało na bazie spostrzeżeń i doświadczeń. Okazało się, że wiele rodzin po polskiej i niemieckiej stronie Odry łączy pracę zawodową i opieką nad małymi dziećmi, seniorami i osobami niepełnosprawnymi. – Chcieliśmy dowiedzieć się, na jakie wsparcie w tym zakresie takie rodziny mogą liczyć w obu krajach – mówi Karolina Knochenmuß, realizatorka projektu ze strony partnera niemieckiego.
Polsko-niemieckie dyskusje pokazały, że bywa różnie. Często jest tak, że działalność organizacji pozarządowych zajmujących się wskazanymi tematami inicjowana jest oddolnie przez osoby, które łączą pracę zawodową z opieką nad osobą zależną. Takie osoby same znalazły sposób, żeby pomóc sobie i swoim bliskim, i nie wypaść bezterminowo z rynku pracy.

Motel dla bobasów?


Na początku przyjrzeliśmy się opiece nad dzieckiem po obu stronach granicy – głos zabrali przedstawiciele instytucji zajmujących się systemem opiekuńczym. Jednak najważniejsze było to, że udało się porozmawiać i wypracować kilka ciekawych rozwiązań. Wśród pomysłów pojawiły się: dyżur w przedszkolu, przedszkolne półkolonie dla dzieci, czy motel dla bobasów. Wszystko z myślą o rodzicach pracujących w okresie ferii zimowych, czy wakacji. Poza tym inne godziny funkcjonowania, jako elastyczne podejście i pomoc doraźna dla zapracowanych opiekunów. Rozmówcy zwrócili też uwagę na rozwiązania dla całych rodzin, wskazując np. na oferty kombinowane, czyli imprezy i miejsca publiczne – wtedy z atrakcji mogłyby korzystać latorośle oraz rodzice i opiekunowie. Ważne również jest wsparcie wychowawcze dla rodziców – tutaj mogłyby się sprawdzić uniwersytety dla rodziców.

Sprawny system w DE, samopomoc w PL


Jeżeli chodzi o opiekę nad osobami starszymi, to niestety wypadamy (jako Polacy) dużo słabiej od naszych zachodnich sąsiadów. Brakuje domów opieki, dziennych i stacjonarnych, brakuje zakładów opiekuńczych przy szpitalach, i pomocy osobom, które sprawują opiekę nad seniorami. W Niemczech system gwarantuje możliwość łączenia pracy z opieką, aby można było pozostać na rynku pracy jak najdłużej. 
Goście z Polski zauważyli, że brakuje miejsca spotkań dla seniorów, a także transportu dla osób schorowanych, brakuje opieki dla przewlekle chorych i leczenia długoterminowego, nie funkcjonuje współpraca OPS-ów ze szpitalami, a usług opiekuńczych jest wciąż za mało. Mocną stroną natomiast jest dobra opieka medyczna oraz samoorganizowanie się polskich seniorów i pomoc tym najbardziej potrzebującym. Środowisko wskazuje na wystosowanie apelu obywatelskiego do włodarzy, aby zajęli się tematem. Na początek przydałby się dom dziennego pobytu, który mógłby być prowadzony przez organizację pozarządową lub spółdzielnię socjalną.
Jak wskazali niemieccy i polscy rozmówcy – po obu stronach Odry brakuje lekarzy geriatrów!

Czy inkluzja to iluzja?


Jak wygląda opieka nad osobami niepełnosprawnymi w Polsce i w Niemczech? Czy rozwiązania systemowe są podobne? Czy opiekunowie korzystają z nowoczesnych rozwiązań, czy rezygnują z pracy, na rzecz zajęcia się osobą zależną? W Polsce zauważyć można brak wsparcia dla pracujących rodziców, rodzic postrzegany jest wyłącznie jako opiekun – jeżeli decyduje się być opiekunem nie może podjąć pracy zawodowej, nie może się rozwijać. W obu krajach dostrzec można „lukę” po okresie edukacji – rodzice maja trudność z wyborem dalszej ścieżki wsparcia, a zjawisko inkluzji to tylko teoria. 
Staraliśmy się jednak zauważyć dobre strony i możliwość wprowadzenia nowych rozwiązań po obu stronach Odry, np. wzmocnienie roli asystenta osoby niepełnosprawnej, także dziecka w szkole, trener aktywności, kompleksowe wsparcie osób niepełnosprawnych, pod względem medycznym i „biurokratycznym”, wsparcie psychologiczne dla podopiecznych i dla rodzin. I polscy, i niemieccy goście zwrócili uwagę na rolę gospodarki we włączaniu, integracji i aktywizacji osób niepełnosprawnych, mówiliśmy o miejscach pracy, np. w spółdzielniach socjalnych. A przede wszystkim na podejściu holistycznym – współpracy pomiędzy poszczególnymi instytucjami. Bo właśnie taka współpraca gwarantuje efektywne wsparcie.

Opieka wytchnieniowa 


W Polsce to temat raczkujący – za kilka miesięcy ma zacząć funkcjonować rządowy Program „Za życiem”. Zgodnie z zapisami programu mają go wprowadzać samorządy poprzez OPS-y, ale okazuje się, że poziom wiedzy w tym zakresie jest znikomy, a skala przygotowań do realizacji programu bardzo różna.
Poza tym założenia programu nie przystają do rzeczywistości i realnych potrzeb. Opiekunom będzie przysługiwać usługa w wymiarze 120 godzin w ciągu roku, ale tylko osobom o dochodzie nieprzekraczającym miesięcznie 1200 zł netto na osobę w rodzinie. Wsparcie będą mogły otrzymać osoby, które zajmują się dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności.


Uczyńmy Europę razem lepszą!


Nasze transgraniczne rozmowy pokazały, że jest duża potrzeba dzielenia się doświadczeniami i pomysłami. Najważniejsze, że chcemy usiąść przy jednym stole i rozmawiać. Intensywnie, szczerze, nie koloryzując. Że przyznajemy – nie jest idealnie, mogłoby być lepiej. Ale wiemy, że łącząc siły, możemy stworzyć nową jakość. – Nasz projekt to dopiero początek, bo w każdym obszarze jest jeszcze wiele do zrobienia – przyznają M. Słodownik i K. Knochenmuß. – Możemy sięgać po kolejne środki – wszak mamy w tej chwili zebrane potrzeby oraz grupę instytucji, dla których są to działania priorytetowe – dodają.

Seminaria były wspierane w ramach linii projektowej „Inicjatywy obywatelskie 25+ Uczyńmy Europę razem lepszą!”, współfinansowanej z pozostających w dyspozycji Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec

GALERIA


12.10.2017 09:04 wiek: 160 dni


Powiat Słubicki

Cybinka
Cybinka
Górzyca
Górzyca
Ośno Lubuskie
Ośno Lubuskie
Rzepin
Rzepin
Słubice
Słubice

Starostwo Powiatowe

ul. Piłsudskiego 20

69-100 Słubice

tel. 95 759 20 10

fax 95 759 20 11

 

autor: Administrator
data wstawienia: 13.10.2014 07:54
ostatnio zmienil: Radosław Dudek
ostatnia aktualizacja: 17.01.2018 01:58
  • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
  • Dziennik Polski
  • Monitor Polski
autor: Administrator
data wstawienia: 13.10.2014 08:26
ostatnio zmienil: Radosław Dudek
ostatnia aktualizacja: 14.04.2017 13:08
Projekt i wykonanie: Go-2-Web.com - TYPO3 & Projektowanie stron
Copyright 2010 by Powiat Słubicki
Od 15.11.2010 stronę wyświetlono:
3561608