100-lecie odzyskania niepodległości - kalendarium

 

Aplikacja informacyjna dla mieszkańców

 

Rezerwacja wizyty do rejestracji pojazdu

 

Płatności online oraz statusy dokumentów komunikacyjnych

 

Godziny pracy Aptek

 

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Rachunki bankowe

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

Wzory dokumentów

 

INFORMACJE I OŚWIADCZENIA

 

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

 
Jesteś tutaj: » Strona główna » Aktualności » News - szczegóły

Usługi rozwojowe dla lubuskich MMŚP


Lubuski Przedsiębiorco – już dziś skorzystaj z oferty dofinansowania do usług rozwojowych, skierowanych
do Ciebie i Twoich pracowników!

CO TO SĄ USŁUGI ROZWOJOWE?

To usługi edukacyjne, mające na celu nabycie, utrzymanie lub wzrost kompetencji oraz kwalifikacji zawodowych. Pełna ich oferta, obejmująca:
- usługi szkoleniowe (szkolenia, studia podyplomowe, e-learning),
usługi doradcze (doradztwo, mentoring, facylitacja, coaching),
- usługi jednorazowe (egzamin).
jest dostępna w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) na stronie: www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl

 

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z DOFINANSOWANIA USŁUG ROZWOJOWYCH?

Odbiorcami wsparcia mogą być wyłącznie mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa (MMŚP), prowadzące działalność gospodarczą i mające jednostkę organizacyjną na obszarze województwa lubuskiego – subregion gorzowski (powiaty: gorzowski, m. Gorzów Wlkp., strzelecko – drezdenecki, międzyrzecki, sulęciński i słubicki).

Wsparcie w ramach projektu jest skoncentrowane w szczególności na następujących grupach docelowych i usługach rozwojowych:
- pracownikach powyżej 50 roku życia,
- pracownikach o niskich kwalifikacjach (tj. mających co najwyżej wykształcenie średnie),
- przedsiębiorstwach wysokiego wzrostu,
- przedsiębiorcach działających w obszarze inteligentnych specjalizacji,
- przedsiębiorcach, którzy uzyskali wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju w ramach Działania 2.2 PO WER,
- usługach rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji, w tym walidacji,

 

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA

Kwota dofinansowania usług rozwojowych dla jednego przedsiębiorstwa może wynieść maksymalnie 35.000 zł, przy czym intensywność wsparcia zależy od wielkości przedsiębiorstwa oraz rodzaju pomocy, i może wynieść:
- mikro- i małe przedsiębiorstwa: do 80% wartości usługi rozwojowej,
- średnie przedsiębiorstwa: do 70% wartości usługi rozwojowej.

Limit wsparcia przypadający na jednego pracownika wynosi 8.500 zł.

 

KIEDY MOŻNA UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE?

Nabór będzie prowadzony za pośrednictwem systemu informatycznego PSF,  dostępnego na stronie www.lubuskiebony.pl,
w terminie od września 2017r. do listopada 2019r. (pod warunkiem dostępności środków).
W okresie wrzesień – grudzień 2017r. nabór jest dedykowany wyłącznie do grup priorytetowych, tj. pracowników 50+
i pracowników o niskich kwalifikacjach.

 

JAK SKORZYSTAĆ ZE WSPARCIA?

KROK 1: Przedsiębiorca rejestruje się w Bazie Usług Rozwojowych (BUR).
KROK 2: Przedsiębiorca, za pośrednictwem systemu informatycznego PSF, dostępnego na stronie www.lubuskiebony.pl, składa do Operatora Formularz Zgłoszeniowy.
KROK 3: Operator podpisuje umowę wsparcia z Przedsiębiorcą.
KROK 4: Przedsiębiorca wpłaca do Operatora wkład własny.
KROK 5: Przedsiębiorca wybiera z BUR interesujące go usługi rozwojowe.
KROK 6: Operator wydaje Przedsiębiorcy bony szkoleniowe.
KROK 7: Przedsiębiorca i/lub jego pracownicy biorą udział w usłudze rozwojowej.
KROK 8: Przedsiębiorca i/lub jego pracownicy wypełniają ankietę oceny usługi rozwojowej w BUR.
KROK 9: Instytucja świadcząca usługę rozwojową przekazuje dokumenty rozliczeniowe do Operatora.
KROK 10: Operator rozlicza i opłaca usługę rozwojową.

 

GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE?

Zapraszamy na stronę www.lubuskiebony.pl

 

Operator – Zachodnia Izba Przemysłowo – Handlowa w Gorzowie Wlkp.
ul. Kazimierza Wielkiego 1, Gorzów Wlkp.
INFOLINIA: 732-732-650
e-mail: bony(malpa)ziph.pl
www.bony.ziph.pl

GALERIA


03.10.2017 19:27 wiek: 144 dni


Powiat Słubicki

Cybinka
Cybinka
Górzyca
Górzyca
Ośno Lubuskie
Ośno Lubuskie
Rzepin
Rzepin
Słubice
Słubice

Starostwo Powiatowe

ul. Piłsudskiego 20

69-100 Słubice

tel. 95 759 20 10

fax 95 759 20 11

 

autor: Administrator
data wstawienia: 13.10.2014 07:54
ostatnio zmienil: Radosław Dudek
ostatnia aktualizacja: 17.01.2018 01:58
  • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
  • Dziennik Polski
  • Monitor Polski
autor: Administrator
data wstawienia: 13.10.2014 08:26
ostatnio zmienil: Radosław Dudek
ostatnia aktualizacja: 14.04.2017 13:08
Projekt i wykonanie: Go-2-Web.com - TYPO3 & Projektowanie stron
Copyright 2010 by Powiat Słubicki
Od 15.11.2010 stronę wyświetlono:
3303594