Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów przyjmuje interesantów w budynku Starostwa Powiatowego w Słubicach p. 2 przy ul. Piłsudskiego 19

 

Imię i nazwisko

Stanowisko służbowe

Pokój/nr telefonu

Adres e-mail

Edmund Pilimon

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

2/
(95) 759 20 68

e.pilimon(malpa)powiatslubicki.pl

 

Do podstawowych zadań Powiatowego Rzecznika Konsumentów należy:

 1. zapewnienie konsumentom bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony ich interesów,
 2. składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów,
 3. występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów,
 4. współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organizacjami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi,
 5. wytaczanie powództw na rzecz konsumentów oraz wstępowanie, za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów,
 6. pełnienie funkcji oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia na szkodę konsumentów,
 7. sporządzanie i przedkładanie do zatwierdzenia Staroście rocznego sprawozdania z działalności oraz przekazywanie go właściwej miejscowo delegaturze Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
 8. wykonywanie innych zadań określonych w ustawie lub przepisach odrębnych.
autor: Rafał Jeżak
data wstawienia: 04.05.2015 10:53
ostatnio zmienil: Radosław Dudek
ostatnia aktualizacja: 14.04.2017 14:09

Powiat Słubicki

Cybinka
Cybinka
Górzyca
Górzyca
Ośno Lubuskie
Ośno Lubuskie
Rzepin
Rzepin
Słubice
Słubice

Starostwo Powiatowe

ul. Piłsudskiego 20

69-100 Słubice

tel. 95 759 20 10

fax 95 759 20 11

 

autor: Administrator
data wstawienia: 13.10.2014 07:54
ostatnio zmienil: Radosław Dudek
ostatnia aktualizacja: 17.01.2018 01:58
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
 • Dziennik Polski
 • Monitor Polski
autor: Administrator
data wstawienia: 13.10.2014 08:26
ostatnio zmienil: Radosław Dudek
ostatnia aktualizacja: 14.04.2017 13:08
Projekt i wykonanie: Go-2-Web.com - TYPO3 & Projektowanie stron
Copyright 2010 by Powiat Słubicki
Od 15.11.2010 stronę wyświetlono:
3561506