Zespoły Przyrodniczo - Krajobrazowe

Jezioro Reczynek w Ośnie Lubuskim

Uroczysko Ośniańskich Jezior - obszar o powierzchni 2046 ha położony na terenie gminy Ośno Lubuskie. Osią uroczyska jest niezwykle malowniczy ciąg 9 jezior rynnowych, rozpoczynający się na północy od jeziora Imielno, poprzez jeziora Bielawa, Odrzygoszcz, Mościenko, Grzybno, Kocioł, Czyste Małe, Czyste Wielkie i kończący na bezimiennym jeziorze leżącym na południe od jeziora Czyste Wielkie. Na terenie uroczyska stwierdzono występowanie ponad 400 gatunków roślin, w tym ponad 350 gatunków roślin naczyniowych, ponad 40 gatunków porostów i kilkunastu gatunków mszaków.

Uroczysko Doliny Lenki - obszar o powierzchni ok. 1233 ha, położony na północ od miejscowości Ośno Lubuskie, zajęty w znacznej części przez lasy (60,6 %), a także grunty orne wsi Lipienica. Oś uroczyska stanowi rzeczka Lenka i jej dopływy. W ich dolinach rozwijają się leśne zbiorowiska łęgowe, lasy łęgowe i zachowane w naturalnym stanie i klasycznej postaci grądy niskie. Można tu spotkać interesujące gatunki ptaków, m.in.: orła bielika, bociana czarnego, błotniaka, kanię, zimorodka i dzięcioła czarnego. Na terenie uroczyska znajdują się trzy jeziora: Wielkie, Małe i Lipieńskie.

autor:
data wstawienia:
ostatnio zmienil:
ostatnia aktualizacja:

Rezerwaty Przyrody

Rezerwat Mokradła Sułowskie
Tablica informacyjna (Łęgi Koło Słubic)

Rezerwat Pamięcin - rezerwat stepowy o powierzchni 2,65 ha obejmujący kilka głębokich wąwozów wcinających się w krawędzie pradoliny Odry. Powstał w roku 1972. Rezerwat położony na terenie gminy Górzyca jest jednym z najcenniejszych obszarów grupujących roślinność kserotermofilną w Polsce. Stwierdzono tu występowanie 175 gatunków roślin naczyniowych. Celem ochrony jest zachowanie zbiorowiska roślinności stepowej na obszarze wąwozów.

Rezerwat Młodno - rezerwat torfowiskowy o powierzchni 92,91 ha, utworzony w 1988 roku na podstawie zarządzenia Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych. Rezerwat znajduje się na terenie gminy Cybinka. Celem ochrony jest zachowanie torfowiska niskiego oraz fragmentu łąk z charakterystycznymi zespołami roślinnymi.

Rezerwat Mokradła Sułowskie - rezerwat torfowiskowy o powierzchni 45,27 ha, położony w gminie Rzepin niedaleko miejscowości Sułów. Utworzony w 1995 roku. Celem ochrony jest zachowanie rzadkich gatunków roślin i ptaków wodno - błotnych na zarastającym jeziorze i kompleksie mokradeł.

Rezerwat Łęgi koło Słubic - obszar leśny o powierzchni 397,94 ha położony na terenie gminy Słubice, utworzony na podstawie rozporządzenia Wojewody Lubuskiego w 2003 roku. Powstał w celu zachowania kompleksu naturalnych i półnaturalnych ekosystemów łęgowych, typowych dla doliny wielkiej rzeki jaką jest Odra.

 

 

autor:
data wstawienia:
ostatnio zmienil:
ostatnia aktualizacja:

Powiat Słubicki

Cybinka
Cybinka
Górzyca
Górzyca
Ośno Lubuskie
Ośno Lubuskie
Rzepin
Rzepin
Słubice
Słubice

Starostwo Powiatowe

ul. Piłsudskiego 20

69-100 Słubice

tel. 95 759 20 10

fax 95 759 20 11

 

autor: Administrator
data wstawienia: 13.10.2014 07:54
ostatnio zmienil: Radosław Dudek
ostatnia aktualizacja: 17.01.2018 01:58
  • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
  • Dziennik Polski
  • Monitor Polski
autor: Administrator
data wstawienia: 13.10.2014 08:26
ostatnio zmienil: Radosław Dudek
ostatnia aktualizacja: 14.04.2017 13:08
Projekt i wykonanie: Go-2-Web.com - TYPO3 & Projektowanie stron
Copyright 2010 by Powiat Słubicki
Od 15.11.2010 stronę wyświetlono:
3269582