Parki Krajobrazowe

Bobrowy staw w Krzesińskim Parku Krajobrazowym

Krzesiński Park Krajobrazowy - został utworzony w lipcu 1998 roku na mocy rozporządzenia Wojewody Zielonogórskiego. Obejmuje tereny pradoliny Odry i doliny Nysy Łużyckiej o dużych wartościach przyrodniczych i krajobrazowych. Obszar o powierzchni 8546 ha leży na terenie trzech gmin: Gubin, Cybinka i Maszewo. W Parku stwierdzono występowanie 47 zespołów roślinnych, należących do 11 klas, 18 gatunków roślin chronionych całkowicie i 14 częściowo. Odnotowano również obecność 40 gatunków ważek, 34 gatunki ryb, 2 gatunki minogów, 13 gatunków płazów, 3 gatunki jaszczurek, 2 gatunki węży oraz 39 gatunków ssaków. Naliczono tutaj również 181 gatunków ptaków. Na terenie Parku znajduje się kolonia bociana białego. Z tego względu w roku 2003 we wsi Kłopot, na terenie gminy Cybinka, powstało Muzeum Bociana Białego.

Park Krajobrazowy Ujście Warty - został utworzony na terenach dolinnych Odry i Warty w okolicach Kostrzyna nad Odrą na mocy rozporządzenia Wojewody Gorzowskiego. Celem ochrony jest zachowanie walorów przyrodniczo - krajobrazowych typowych dla dolin wielkich rzek oraz otaczających je krawędzi wysoczyzn. Park zajmuje obszar 20 500 ha. Z uwagi na bardzo wysokie walory przyrodnicze tego terenu w roku 2001 w granicach Parku Krajobrazowego utworzono Park Narodowy Ujście Warty.


autor:
data wstawienia:
ostatnio zmienil:
ostatnia aktualizacja:

Powiat Słubicki

Cybinka
Cybinka
Górzyca
Górzyca
Ośno Lubuskie
Ośno Lubuskie
Rzepin
Rzepin
Słubice
Słubice

Starostwo Powiatowe

ul. Piłsudskiego 20

69-100 Słubice

tel. 95 759 20 10

fax 95 759 20 11

 

autor: Administrator
data wstawienia: 13.10.2014 07:54
ostatnio zmienil: Radosław Dudek
ostatnia aktualizacja: 17.01.2018 01:58
  • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
  • Dziennik Polski
  • Monitor Polski
autor: Administrator
data wstawienia: 13.10.2014 08:26
ostatnio zmienil: Radosław Dudek
ostatnia aktualizacja: 14.04.2017 13:08
Projekt i wykonanie: Go-2-Web.com - TYPO3 & Projektowanie stron
Copyright 2010 by Powiat Słubicki
Od 15.11.2010 stronę wyświetlono:
3303630