100-lecie odzyskania niepodległości - kalendarium

 

Aplikacja informacyjna dla mieszkańców

 

Rezerwacja wizyty do rejestracji pojazdu

 

Płatności online oraz statusy dokumentów komunikacyjnych

 

Godziny pracy Aptek

 

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Rachunki bankowe

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

Wzory dokumentów

 

INFORMACJE I OŚWIADCZENIA

 

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

 

Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Słubickim

Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 2014-2020 

Wsparciem objęte są cztery placówki kształcenia zawodowego znajdujące się w Powiecie Słubickim:

  • Zespół Szkół Ekonomicznych w Ośnie Lubuskim,
  • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Słubicach,
  • Zespół Szkół Technicznych w Słubicach,
  • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Słubicach.

Projekt zakłada poprawę efektywności kształcenia zawodowego poprzez wdrożenie rozwiązań zapewniających przygotowanie uczniów do efektywnego funkcjonowania w przyszłości na rynku pracy. Uczniowie zdobędą kwalifikacje zawodowe i nowe kompetencje dzięki uczestniczeniu w kursach, szkoleniach i praktykach zawodowych. Każdy z uczniów zostanie objęty wsparciem zespołu doradców zawodowych. Ponadto podniesiona zostanie jakość kształcenia dzięki doposażeniu bazy dydaktycznej szkół w nowoczesne sprzęty. Nauczyciele, w  ramach projektu, będą mieli możliwość wzmocnić swoje kompetencje (oferta szkoleń, kursów, studiów podyplomowych).

Całość działań realizowana jest we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. 

Partnerami w projekcie są:

  • Uniwersytet  Zielonogórski,
  • Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim,
  • Konsorcjum Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa w Gorzowie Wlkp. (Lider Konsorcjum) i Profi Biznes Group Sylwia Karina Majewska (Partner Konsorcjum).

Projekt będzie realizowany do 30.VI.2022r.
Wartość projektu: 7 621 686,20 PLN

W tym:

Środki z EFS: 7 107 984,53PLN 
Wkład własny powiatu: 513 701,67 PLN

autor: Radosław Dudek
data wstawienia: 13.12.2017 07:20
ostatnio zmienil: Radosław Dudek
ostatnia aktualizacja: 15.12.2017 16:19

Rozwój e-usług w Powiecie Słubickim

Powiat Słubicki złożył wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Rozwój e-usług w Powiecie Słubickim”.

Projekt obejmuje zakup niezbędnego sprzętu, oprogramowania oraz usług mających na celu wdrożenie systemu informacji Powiatu Słubickiego, jako podstawy uruchomienia platformy e-Usług dla petentów Powiatu, tj.:

1) e-Słubice – wdrożenie w Starostwie elektronicznego obiegu dokumentów

2) e-Przewodnik – aplikacja na urządzenia mobilne wraz z lektorem, która umożliwia pobieranie informacji w różnych językach, dotyczących atrakcji turystycznych, zabytków i innych ciekawych miejsc na terenie Powiatu

3) e-Dziennik – elektroniczny dziennik lekcyjny wdrożony w pięciu szkołach, umożliwiający rodzicom bezpośredni wgląd w bieżące dane i postępy w nauce swoich dzieci.

4) m-Słubice – aplikacja mobilna pozwalająca na przekazywanie informacji dotyczących ostrzeżeń pogodowych, sytuacji kryzysowych, ważnych zapowiedzi oraz ciekawych wydarzeń

5) w ramach projektu zostanie zrealizowana dostawa infrastruktury serwerowej, sprzętu klienckiego dla pracowników obsługi beneficjenta projektu, sprzętu użytkowego do obsługi e-Usług, m.in. dostawa wpłatomatu, notebooków dla szkół, skanera archiwizacyjnego sieciowego.

Planowany termin rozpoczęcia rzeczowej realizacji projektu: 01.03.2016

Zakończenie finansowej realizacji projektu: 30.09.2017

Wartość projektu: 1 451 707,50 PLN

W tym:

Środki z EFRR: 85% 

Środki z budżetu Powiatu: 15%

autor: Radosław Dudek
data wstawienia: 25.09.2017 09:52
ostatnio zmienil: Radosław Dudek
ostatnia aktualizacja: 25.09.2017 09:52

Powiat Słubicki

Cybinka
Cybinka
Górzyca
Górzyca
Ośno Lubuskie
Ośno Lubuskie
Rzepin
Rzepin
Słubice
Słubice

Starostwo Powiatowe

ul. Piłsudskiego 20

69-100 Słubice

tel. 95 759 20 10

fax 95 759 20 11

 

autor: Administrator
data wstawienia: 13.10.2014 07:54
ostatnio zmienil: Radosław Dudek
ostatnia aktualizacja: 17.01.2018 01:58
  • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
  • Dziennik Polski
  • Monitor Polski
autor: Administrator
data wstawienia: 13.10.2014 08:26
ostatnio zmienil: Radosław Dudek
ostatnia aktualizacja: 14.04.2017 13:08
Projekt i wykonanie: Go-2-Web.com - TYPO3 & Projektowanie stron
Copyright 2010 by Powiat Słubicki
Od 15.11.2010 stronę wyświetlono:
3572200