100-lecie odzyskania niepodległości - kalendarium

 

Aplikacja informacyjna dla mieszkańców

 

Rezerwacja wizyty do rejestracji pojazdu

 

Płatności online oraz statusy dokumentów komunikacyjnych

 

Godziny pracy Aptek

 

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Rachunki bankowe

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

Wzory dokumentów

 

INFORMACJE I OŚWIADCZENIA

 

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

 

Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Słubickim

Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 2014-2020 

Wsparciem objęte są cztery placówki kształcenia zawodowego znajdujące się w Powiecie Słubickim:

  • Zespół Szkół Ekonomicznych w Ośnie Lubuskim,
  • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Słubicach,
  • Zespół Szkół Technicznych w Słubicach,
  • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Słubicach.

Projekt zakłada poprawę efektywności kształcenia zawodowego poprzez wdrożenie rozwiązań zapewniających przygotowanie uczniów do efektywnego funkcjonowania w przyszłości na rynku pracy. Uczniowie zdobędą kwalifikacje zawodowe i nowe kompetencje dzięki uczestniczeniu w kursach, szkoleniach i praktykach zawodowych. Każdy z uczniów zostanie objęty wsparciem zespołu doradców zawodowych. Ponadto podniesiona zostanie jakość kształcenia dzięki doposażeniu bazy dydaktycznej szkół w nowoczesne sprzęty. Nauczyciele, w  ramach projektu, będą mieli możliwość wzmocnić swoje kompetencje (oferta szkoleń, kursów, studiów podyplomowych).

Całość działań realizowana jest we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. 

Partnerami w projekcie są:

  • Uniwersytet  Zielonogórski,
  • Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim,
  • Konsorcjum Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa w Gorzowie Wlkp. (Lider Konsorcjum) i Profi Biznes Group Sylwia Karina Majewska (Partner Konsorcjum).

Projekt będzie realizowany do 30.VI.2022r.
Wartość projektu: 7 621 686,20 PLN

W tym:

Środki z EFS: 7 107 984,53PLN
Wkład własny powiatu: 513 701,67 PLN

autor: Radosław Dudek
data wstawienia: 13.12.2017 07:14
ostatnio zmienil: Radosław Dudek
ostatnia aktualizacja: 15.12.2017 16:18

Modelowe taNGO

Powiat Słubicki jest partnerem w projekcie pn. "Modelowe taNGO", który jest realizowany przez Fundację na rzecz Collegium Polonicum z siedzibą w Słubicach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 5.4. Rozwój Potencjału Trzeciego Sektora.

Celem projektu jest poprawa jakości mechanizmów współpracy między sektorem publicznym a organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie powiatu.

W ramach projektu powołany został inkubator NGO, w którym organizacje pozarządowe z terenu powiatu mogą rozwijać swoje kompetencje w zakresie współpracy, a także uzyskać poradę w ramach bieżącej działalności. W trakcie realizacji projektu przewidziane są spotkania informacyjno-upowszechniające w gminach tworzących powiat oraz dwa międzysektorowe pikniki integracyjne.

Projekt powstał na bazie Modelu współpracy i zakłada wprowadzenie jego rozwiązań w obrębie 3 jednostek samorządu terytorialnego.

Wartość projektu: 529 437,60 zł

Grantodawca:  Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Okres realizacji projektu: marzec 2014 - czerwiec 2015

autor:
data wstawienia:
ostatnio zmienil:
ostatnia aktualizacja:

Droga św. Jakuba na pograniczu polsko-niemieckim - stworzenie transgranicznego systemu oznakowania i informacji.

Projekt, którego beneficjentem wiodącym jest Inicjatywa Pracy Letschin, jest współrealizowany przez partnerów niemieckich, tj.  Powiat Marchijsko-Odrzański, Powiat Odra-Szprewa, Powiat Grodzki Frankfurt nad Odrą, Stowarzyszenie Turystyczne Pojezierze Odra-Szprewa, a także przez partnerów polskich, tj. Powiat Sulęciński oraz Powiat Słubicki.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje m.in. wyznaczenie przebiegu szlaku św. Jakuba, zakup tzw. małej infrastruktury turystycznej, tj. m.in. tablic informacyjnych, które posadowione zostaną  w miejscowościach najbardziej atrakcyjnych pod względem turystycznym, tablic kościelnych,  znaków kierunkowych szlaku, a także wiat, ławek oraz kompletów ławek wraz ze stolikami. Do innych elementów w ramach realizacji projektu zaliczyć można m.in. stworzenie i bieżącą aktualizację strony internetowej, wykonanie i posadowienie tablic oraz innych elementów szlaku, a także wydanie foldera informacyjnego.

Celem ogólnym projektu, którego wartość całkowita opiewa na kwotę ok. 595.000 Euro (z tego ok. 50.000 Euro to wartość przypadająca na Powiat Słubicki), jest utworzenie systemu oznakowania i informacji dla reaktywowanego szlaku św. Jakuba, tworzącego efekty synergii z zabytkowymi budowlami, kościołami i klasztorami i nawiązującego do europejskiego dziedzictwa kulturowego w połączeniu z historią religii, narodu i regionu. W ramach realizowanego projektu utworzony zostanie system oznakowania i informacji prezentujący szlak św. Jakuba jako transgraniczny produkt markowy.

autor:
data wstawienia:
ostatnio zmienil:
ostatnia aktualizacja:

Twins-Frankfurt.eu

Frankfurt nad Odrą realizuje wraz z miastami partnerskimi już drugi europejski projekt sieciowy w ramach programu dla obywateli, w którym w roli partnera uczestniczy również Powiat Słubicki. Na stronie projektu znaleĹşć  można informacje na temat różnych działań podejmowanych w ramach projektu oraz międzynarodowych wydarzeń wraz ze zdjęciami  i relacją video.   

autor:
data wstawienia:
ostatnio zmienil:
ostatnia aktualizacja:

System wspólnych transgranicznych działań na rzecz ochrony przeciwpowodziowej

Powiat Słubicki wraz z partnerem wiodącym tj. miastem Frankfurt nad Odrą w roku 2015 zrealizował w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013, projekt pn. „System wspólnych transgranicznych działań na rzecz ochrony przeciwpowodziowej” 

W ramach ww. projektu zakupiono przez Powiat Słubicki m.in.: samochód rozpoznawczo-operacyjny, samochód rozpoznania i dowodzenia, dwie przyczepy ze sprzętem pompowym i pozostałym wyposażeniem specjalistycznym, przyczepę z mobilnymi zaporami przeciwpowodziowymi oraz trap ratowniczy. W części końcowej projektu odbyły się dwa ćwiczenia polsko-niemieckich jednostek pożarniczych po obu stronach Odry z wykorzystaniem zakupionego sprzętu. Jedną z atrakcji podsumowujących realizację projektu była organizacja „Pikniku Powódź”, gdzie mieszkańcom zaprezentowano polskie i niemieckie samochody i sprzęt pożarniczy, jak również odbyły się praktyczne pokazy związane z ochroną przeciwpowodziową oraz szereg prelekcji i promocji dotyczących omawianej tematyki.

Całkowita wartość dofinansowania (Powiat Słubicki): 180 133,59 Euro 

Środki z EFRR: 153.113,55 Euro

Wkład własny Powiatu Słubickiego: 27.020,04 Euro

autor: Aleksandra Waniorek-Domańska
data wstawienia: 25.03.2016 13:24
ostatnio zmienil: Aleksandra Waniorek-Domańska
ostatnia aktualizacja: 25.03.2016 13:27

Powiat Słubicki

Cybinka
Cybinka
Górzyca
Górzyca
Ośno Lubuskie
Ośno Lubuskie
Rzepin
Rzepin
Słubice
Słubice

Starostwo Powiatowe

ul. Piłsudskiego 20

69-100 Słubice

tel. 95 759 20 10

fax 95 759 20 11

 

autor: Administrator
data wstawienia: 13.10.2014 07:54
ostatnio zmienil: Radosław Dudek
ostatnia aktualizacja: 17.01.2018 01:58
  • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
  • Dziennik Polski
  • Monitor Polski
autor: Administrator
data wstawienia: 13.10.2014 08:26
ostatnio zmienil: Radosław Dudek
ostatnia aktualizacja: 14.04.2017 13:08
Projekt i wykonanie: Go-2-Web.com - TYPO3 & Projektowanie stron
Copyright 2010 by Powiat Słubicki
Od 15.11.2010 stronę wyświetlono:
3582005